วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท
แผนกกายภาพบำบัด
วันที่ 1 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,800 บาท
คลินิกอายุรกรรมหัวใจและ หลอดเลือด
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,999 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,499 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 1 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 1 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 1 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
คลินิกกระดูก-ข้อ
วันที่ 1 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,399 บาท
คลินิกกระดูก-ข้อ