วันที่ 24 พ.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 650.00 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 30 ม.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 17 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 11 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 10,499 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 1 ก.พ. 2566
ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
คลินิกกุมารเวช