วันที่ 30 ม.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 24 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น - บาท
แผนกทันตกรรม
วันที่ 17 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 11 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 1 ก.พ. 2566
ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
คลินิกกุมารเวช