วันที่ 28 พ.ค. 2564
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ ลดการแออัดในรพ.
วันที่ 7 พ.ค. 2564
ในช่วงวิกฤตโควิดที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ในฐานะนายจ้าง ส่งเสริมและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อป้องกัน
วันที่ 9 มี.ค. 2564
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางมด รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่สมัครใจ
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ได้จัดทีมรถพยาบาลฉุกเฉินและร่วมกับทีมสถานีดับเพลิงบางขุนเทียน เพื่อจัดซ้อมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนและความปลอดภัย
วันที่ 1 ม.ค. 2564
เนื่องด้วยปัจจุบันมีสถิติการเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
วันที่ 1 ม.ค. 2564
นำโดยคุณณัฐพงษ์ จิรภัตตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและสนับสนุน และพว.รัชดา พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
วันที่ 1 ม.ค. 2564
หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบางมดได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี2563
วันที่ 1 ม.ค. 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
วันที่ 1 ม.ค. 2564
คุณเขมจิรา วงษ์ทอง (น้องหมิว ไมค์ทองคำ) และแฟนคลับ ได้นำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นำมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางมด
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ด้วยความห่วงใย จากโรงพยาบาลบางมด