วันที่ 20 ก.พ. 2563
ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ซึ่งเป็นการซ้อมต่อเนื่องกันในทุกๆปี
วันที่ 19 ก.พ. 2563
สถานพยาบาลในโครงการโรงพยาบาลประกันสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลบางมด
วันที่ 14 ก.พ. 2563
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
วันที่ 27 ม.ค. 2563
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 ม.ค. 2563
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้
วันที่ 15 ม.ค. 2563
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นการสำรองเลือดไว้ใช้ในยามที่เลือดขาดแคลน
วันที่ 13 ม.ค. 2563
งานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี2563 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ท่านผอ.ธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา พร้อมทีมงานข้าราชการจากสำนักงานประกันสังคม เขต 7 มอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนที่นอนรักษาเป็นคนไข้ใน โครงการเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ
วันที่ 3 ธ.ค. 2562
โรงพยาบาลบางมดได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคล
วันที่ 29 พ.ย. 2562
ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวิทยากรจากทีมดับเพลิงดาวคะนอง ได้มาให้ความรู้และทักษะในการหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วันที่ 9 ต.ค. 2562
ตัวแทนจากผู้บริหารโรงพยาบาลบางมด ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่ม และยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัทใหญ่ใจบุญ บริษัทแอดด้า ฟุตแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด