วันที่ 1 ธ.ค. 2565
ร่วมบริจาคยาและหน้ากากอนามัย ให้กับทางโรงเรียนบ้านกองม่องทะ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 1 พ.ย. 2565
สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566