วันที่ 21 ส.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 3,800 บาท
คลินิกอายุรกรรมหัวใจและ หลอดเลือด
วันที่ 21 ส.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 1,999 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ส.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 3,499 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 19 ส.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 19 ส.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
คลินิกกระดูก-ข้อ
วันที่ 23 ก.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 1,399 บาท
คลินิกกระดูก-ข้อ
วันที่ 23 ก.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 5 ต.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
แผนกประกันสังคม