วันที่ 8 พ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 20 ต.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 4,200 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 15 ก.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
แผนกรังสีวิทยา
วันที่ 5 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,290 บาท
แผนกกายภาพบำบัด
วันที่ 4 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 1 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 52,500 บาท
คลินิกศัลยกรรม
วันที่ 1 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 360.00 บาท
คลินิกอายุรกรรมหัวใจและ หลอดเลือด
วันที่ 1 ก.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,888 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 27 ก.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป