วันที่ 15 ต.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
แผนกประกันสังคม
วันที่ 29 ก.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 29 ก.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 29 ก.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 28 ก.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 28 ก.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 2,599 บาท
คลินิก หู คอ จมูก
วันที่ 28 ก.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
คลินิกอายุรกรรม