วันที่ 30 ม.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 31 ม.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
คลินิกสูตินรีเวช คลินิกอายุรกรรมมะเร็งระบบต่างๆ
วันที่ 24 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น - บาท
แผนกทันตกรรม
วันที่ 17 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 11 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
คลินิกสูตินรีเวช คลินิกกุมารเวช
วันที่ 20 ต.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,100 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น - บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 1 ก.พ. 2566
ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
คลินิกกุมารเวช คลินิกอายุรกรรม