วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
คลินิกกระดูก-ข้อ
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 1,399 บาท
คลินิกกระดูก-ข้อ
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 1 ม.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
แผนกประกันสังคม
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 1,100 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
คลินิกอายุรกรรม คลินิกสูตินรีเวช คลินิกกุมารเวช