วันที่ 5 ต.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
แผนกประกันสังคม
วันที่ 2 ม.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 1,100 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 2 ม.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
คลินิกอายุรกรรม คลินิกสูตินรีเวช คลินิกกุมารเวช
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท