วันที่ 1 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 360.00 บาท
คลินิกอายุรกรรมหัวใจและ หลอดเลือด
วันที่ 1 ก.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,888 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 27 ก.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 19 ก.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 19 มิ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท
คลินิกศัลยกรรม
วันที่ 17 มิ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 17 มิ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 16 มิ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 490.00 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 11 เม.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,650 บาท
คลินิกอายุรกรรม