วันที่ 20 พ.ย. 2563
“ออฟฟิศซินโดรม” (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ
วันที่ 13 พ.ย. 2563
ภาวะแทรกซ้อนมักเกิดโรคเบาหวานมาอย่างน้อย 5 ปี โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง หรือปล่อยปละละเลย โรคแทรกซ้อนที่อาจพบได้
วันที่ 5 พ.ย. 2563
โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้หรือผลิตได้น้อย
วันที่ 20 ต.ค. 2563
โรคนิ่ว มีปัจจัยสําคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีโปรตีน เกลือ และน้ําตาลสูง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นต้องใช้คาถาห่างไกลจากโรคนิ่ว คือ “ดื่มน้ําสะอาด กินโปรตีนให้พอประมาณ ลดน้ําตาล ไม่ทานเค็ม”
วันที่ 18 ก.ย. 2563
หลายคนเข้าใจว่าการใช้ก้านสำลีปั่นหูทำความสะอาดหูยิ่งเข้าไปลึกยิ่งดี แต่เข้าใจผิดอย่างมาก!! เพราะถ้าปั่นหูลึกเกินไปอาจทำให้อาจทำให้แก้วหูทะลุได้
วันที่ 11 ก.ย. 2563
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบการระบาดมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน
วันที่ 5 ก.ย. 2563
โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้เยื่อบุและผนังหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น จากภายใน และจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าปกติ
วันที่ 21 ส.ค. 2563
โรคไข้ฉี่หนู โรคนี้มักพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ แช่ในน้ำนานๆ และย่ำโคลน
วันที่ 10 ส.ค. 2563
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
วันที่ 7 ส.ค. 2563
คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนสงสัยได้ว่าเด็กเป็นโรคเบาหวานได้จริงหรือ
วันที่ 4 ส.ค. 2563
"ยุง" เป็นแมลงที่เป็นพาหะของโรคร้ายหลายชนิด ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยและอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนยุงจะยิ่งชุกชุม และทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากยุงได้ โดยโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดจากยุงนั้น มีดังนี้
วันที่ 24 ก.ค. 2563
เนื่องจากฤดูฝนทำให้เกิดอุณหภูมิที่ลดลงอาจทำให้เชื้ออยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น และ ฤดูฝนอาจทำให้เกิดโรคที่มีอาการใกล้เคียงกับ COVID-19