วันที่ 27 ม.ค. 2564
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ
วันที่ 25 ม.ค. 2564
สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
วันที่ 18 ม.ค. 2564
“จงอย่าเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมหน้ากาก”
วันที่ 11 ม.ค. 2564
ได้จำแนกความแตกต่างของ 2 โรคนี้ มาเพื่อให้ตระหนัก แต่อย่าตื่นตระหนก
วันที่ 4 ม.ค. 2564
ป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยทุกการเดินทาง มี 6 วิธี ดังนี้
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ในควันบุหรี่มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
วันที่ 1 ม.ค. 2564
"ฆาตกรเงียบ" เนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่มีการทำลายแบบค่อยเป็นค่อยไปและไม่แสดงอาการ
วันที่ 20 ม.ค. 2564
“ออฟฟิศซินโดรม” (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ภาวะแทรกซ้อนมักเกิดโรคเบาหวานมาอย่างน้อย 5 ปี โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง หรือปล่อยปละละเลย โรคแทรกซ้อนที่อาจพบได้
วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้หรือผลิตได้น้อย
วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรคนิ่ว มีปัจจัยสําคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีโปรตีน เกลือ และน้ําตาลสูง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นต้องใช้คาถาห่างไกลจากโรคนิ่ว คือ “ดื่มน้ําสะอาด กินโปรตีนให้พอประมาณ ลดน้ําตาล ไม่ทานเค็ม”
วันที่ 1 ม.ค. 2564
หลายคนเข้าใจว่าการใช้ก้านสำลีปั่นหูทำความสะอาดหูยิ่งเข้าไปลึกยิ่งดี แต่เข้าใจผิดอย่างมาก!! เพราะถ้าปั่นหูลึกเกินไปอาจทำให้อาจทำให้แก้วหูทะลุได้