วันที่ 14 พ.ย. 2565
โรคที่เกิดจากไวรัสมักจะระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน พบมากในเด็กแต่สามารถพบในผู้ใหญ่ได้
วันที่ 11 พ.ย. 2565
ติดต่อระหว่างคนสู่คน ทำให้เกิดโรคในหลายส่วนของร่างกายตามมาได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปอดอักเสบ
วันที่ 10 พ.ย. 2565
พบได้ในอุจจาระ น้ำ อาหาร สิ่งต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
วันที่ 9 พ.ย. 2565
สามารถติดต่อได้ทางอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส
วันที่ 8 พ.ย. 2565
เพราะระบบภูมิคุ้มกันของทารกแรกเกิดยังทำงานไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ลูกน้อยเจ็บป่วยติดเชื้อโรคได้ง่าย
วันที่ 6 ก.พ. 2566
มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี