สาเหตุของการปวดเข่า 

  • ข้อเข่าเสื่อมตามวัยและการใช้งาน มีปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดอาการคือ หกล้ม เดินทางไกล ยืนหรือเดินมากเกินไป น้ำหนักตัวมาก ส่วนใหญ่พบในหญิงวัยกลางคน
  • เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ตกบันได สะดุดล้ม เกิดจากการบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา การฉีกขาดของเอ็นข้อเข่าพบบ่อยในนักกีฬา เช่น ฟุตบอล วิ่ง 
  • ผู้ที่เคยบาดเจ็บบริเวณเข่ามาก่อน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บอีกครั้งมากกว่าคนที่ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อน
  • โรคไขข้ออักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนมากอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดเข่าได้ เช่น โรคข้ออักเสบติดเชื้อ โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ โรคเก๊าท์เทียม