• ทราบผลตรวจภายใน 8-12 ชม. ราคา 3,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์)
  • ทราบผลตรวจภายใน 2 ชม. ราคา 4,500 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์)
  • กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ ชำระเพิ่ม 300 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 2141
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง