• บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR
  • ราคา 3,500 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์)
  • ทราบผลตรวจภายใน 24-48 ชม. หลังจากรับบริการ
  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00น.
  • รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 (บ้านเป็นสุข) 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 2141
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง