• เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
  •  ราคา 6,900 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ. )
  • รับบริการได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 11  (สอบถามนัดหมายล่วงหน้า 02 867 0606 ต่อ 1106)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 1106,3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง