ข้อมูลคลินิก
โรงพยาบาลบางมดให้บริการรับตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตรวจสุขภาพ และงานคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคทางเมตาบอลิก หมายเหตุ กรณีตรวจสุขภาพ กรุณานัดหมายก่อนมารับบริการ เพื่อจะได้รับคำแนะนำก่อนการมารับบริการ เช่น ความจำเป็นในการงดน้ำ / อาหาร เป็นต้น
บริการ

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคทางเมตาบอลิก
  • ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 11
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
00000000
แพทย์ประจำแผนก
บทความที่เกี่ยวข้อง