Responsive image
นพ. อัฏฐวัฒน์ หิรัญพฤกษ์
ศูนย์ทางการแพทย์ :
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ :
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
13120
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น. เวลา 08:00 - 20:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ - -
ทำการนัดหมายแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง