Responsive image
คำถามที่พบบ่อย

: การตรวจสุขภาพมีประโยชน์อย่างไร?

: การตรวจสุขภาพของผู้ไม่มีอาการหรือการแสดงอาการของการเจ็บป่วย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ การค้นหาปัจจัยความเสี่ยงของโรค การเจาะเลือดตรวจหาค่าต่างๆภาวะผิดปกติหรือโรค เพื่อนำไปสู่การป้องกัน ให้คำแนะนำและรักษาตั้งแต่เริ่มแรกย่อมได้ผลที่ดีกว่า หรือสามารถควบคุมโรคได้ดีกว่า เมื่อมีอาการเป็นโรคแล้วเช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน การตรวจคัดกรองมะเร็ง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมได้ผลดีกว่าการปล่อยให้โรคลุกลาม

: ช่วงอายุวัยใดที่ควรตรวจสุขภาพ และควรตรวจเมื่อไร?

: ตรวจสุขภาพสามารถตรวจได้ทุกวัยตั้งแต่วัยทารก-วัยชรา แต่รายการตรวจนั้นอาจต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์อีกครั้ง ซึ่งแต่ละช่วงวัยอาจมีการตรวจแตกต่างกันไป

: การตรวจสุขภาพต้องเตรียมตัวอย่างไร?

: - พักผ่อนให้เพียงพอ
- เตรียมเอกสาร / บัตรประชาชน / ผลตรวจเดิม
- ทำความเข้าใจ ข้อแนะนำและข้อห้ามต่างๆ
- งดอาหารและน้ำ / ยาบางตัว / เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจ 6- 8 ชม. กรณีตรวจไขมันงด 12 ชม.
- สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและสะดวกในการเจาะเลือด
- เตรียมคำถาม / ข้อสงสัย ที่อยากทราบหรือที่จะต้องปรึกษาแพทย์
- มีญาติหรือเพื่อนมาด้วยหากมีการตรวจเพิ่มเติมเช่น MRI / CT / ULTRASOUND
- ค่าใช้จ่าย
- ระยะเวลาในการรอผลตรวจ ประมาณ 1 – 2 ชม.
- บัตรสมาชิกและส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลได้ เนื่องจากราคาแพ็กเกจเป็นราคาพอเศษอยู่แล้ว
- หากสนใจตรวจรายการอื่นนอกเหนือจากแพ็กเกจ หรือต้องการตรวจเพียงบางรายการ สามารถเลือกรายการตรวจ และสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลย
- ในราคาแพ็กเกจจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมค่าห้องปฏิบัติการ / ค่าแพทย์ / ค่าบริการ) เรียบร้อย
- การใช้สิทธิประกันในการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์นั้นๆ แนะนำให้ติดต่อตัวแทนประกันของท่านเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง
- นอกจากชำระด้วยเงินสดสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ (มีเงื่อนไขผ่อน 0% 3 เดือน บางแพ็กเกจ)

: ราคาในแพ็กเกจคลอดบุตรนี้ต้องจ่ายเพิ่ม หรือมีค่าบริการอื่นเพิ่มเติมไหม ?

: ราคาในแพ็กเกจคลอดบุตรนี้รวม ค่าห้อง / ค่าผ่าตัด / ค่าแพทย์ / ค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้เรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่เป็นลูกแฝด หรือคุณแม่มีโรคแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัวรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไข

: สามารถเบิกค่าคลอด 15,000 บาท จากประกันสังคมได้หรือไม่ ?

: สามารถเบิกค่าคลอดคืนจากประกันสังคมได้

: ต้องฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบางมดตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือไม่ ?

: ต้องฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบางมดอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนคลอด

: ถ้าจองแพ็กเกจคลอดบุตรเหมาจ่ายแบบปกติแล้วไม่สามารถใช้ได้จะทำอย่างไร ?

: กรณีจองแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายแบบปกติ แต่เมื่อถึงเวลาต้องผ่าตัดคลอด ราคาจะถูกเปลี่ยนตามการคลอด ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำก่อนทุกครั้ง ในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกัน

: คลอดบุตรแบบใดที่สามารถเลือกแพทย์ได้ ?

: แพ็กเกจผ่าคลอดสามารถตกลงกับแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้ แต่ถ้าในกรณีคลอดปกติจะเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลจัดไว้ให้

: เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครบตามกำหนดแล้วแต่อยากนอนพักรักษาต่อ เนื่องจากยังเจ็บแผลอยู่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?

: กรณีพักฟื้นครบตามโปรแกรมแล้วแต่จะพักรักษาต่อ ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่าย ค่าห้อง / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มตามปกติ และมีส่วนลด 10 %. ให้กับลูกค้า (ไม่ถือว่ารวมในโปรแกรม)

: เวลาเกิดอุบัติเหตุ ไม่ทราบว่าสิทธิการรักษาต้องใช้สิทธิใหน เข้าโรงพยาบาลเอกชนกลัวไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา

: - อุบัติเหตุทางจราจร ใช้สิทธิ พ.ร.บ. ซึ่งจะมีวงเงินรักษาตามจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท กรณีมีประกันสังคมกับโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิต่อได้เลย สามารถใช้ร่วมกับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ถ้าสิทธิต่างโรงพยาบาลสามารถย้ายกลับรักษาตามสิทธิได้
- อุบัติเหตุทั่วไป กรณีเข้ารักษาตามบัตรไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดค่ารักษา หากกรณีสิทธิต่างโรงพยาบาลผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วสามารถเบิกจากต้นสังกัดเอง สามารถใช้ร่วมกับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือบุคคล ได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
- อุบัติเหตุจากการทำงาน ส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มคนทำงานและมีประกันสังคม ต้องแจ้งนายจ้างเพื่อใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน วงเงินค่ารักษาเบื้องต้น 50,000 บาท ส่วนเกินนายจ้างจ่ายแล้วเบิกคืนที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไข ในกรณีที่รับเหมาเองไม่มีสิทธิใด ต้องสำรองจ่ายโรงพยาบาล ไม่สามารถเบิกได้ สามารถใช้ร่วมกับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือบุคคลได้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ไม่ว่าท่านจะใช้สิทธิใดในการรักษาเพื่อความปลอดภัยของท่านหรือผู้ประสบเหตุ ให้พิจารณาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อม และใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด และแจ้งด้วยว่าท่านมีสิทธิการรักษาใด ที่โรงพยาบาลใหนเพื่อให้โรงพยาบาลที่ท่านไปรักษาประสานงานด้านสิทธิการรักษากับโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิการรักษาอยู่ หากไม่ทราบว่ามีสิทธิที่ใหนบ้าง สามารถตรวจสอบสิทธิโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ติดต่อสอบถาม