Responsive image
นพ. พิสุทธิ์ ธีรภำพพจนกุล
ศูนย์ทางการแพทย์ :
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ :
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
18495
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 20:00 น.
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ทำการนัดหมายแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง