Responsive image
คำถามที่พบบ่อย

: จองฉีดวัคซีนโมโดนา

: เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน โรงพยาบาลบางมด และศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด เปิดให้ลงทะเบียนสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน (ทางเลือก) “Moderna” สำหรับป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบที่ Link นี้ https://forms.gle/dKRxH4PU3EusRh9u8 * หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้ทำเพื่อสำรวจจำนวนความต้องการในการจองฉีดวัคซีนเท่านั้น ทางโรงพยาบาลไม่มีการเก็บเงินมัดจำ หรือค่าวัคซีนแต่อย่างใด หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เบอร์ 02-867-0606 หรือ สามารถสอบถามได้ที่ www.facebook.com/MKTBangmodhos หรือ www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter

ติดต่อสอบถาม