วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรคนิ่ว มีปัจจัยสําคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีโปรตีน เกลือ และน้ําตาลสูง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นต้องใช้คาถาห่างไกลจากโรคนิ่ว คือ “ดื่มน้ําสะอาด กินโปรตีนให้พอประมาณ ลดน้ําตาล ไม่ทานเค็ม”
วันที่ 1 ม.ค. 2564
หลายคนเข้าใจว่าการใช้ก้านสำลีปั่นหูทำความสะอาดหูยิ่งเข้าไปลึกยิ่งดี แต่เข้าใจผิดอย่างมาก!! เพราะถ้าปั่นหูลึกเกินไปอาจทำให้อาจทำให้แก้วหูทะลุได้
วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบการระบาดมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน
วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้เยื่อบุและผนังหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น จากภายใน และจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าปกติ
วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรคไข้ฉี่หนู โรคนี้มักพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ แช่ในน้ำนานๆ และย่ำโคลน
วันที่ 1 ม.ค. 2564
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
วันที่ 1 ม.ค. 2564
คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนสงสัยได้ว่าเด็กเป็นโรคเบาหวานได้จริงหรือ
วันที่ 1 ม.ค. 2564
"ยุง" เป็นแมลงที่เป็นพาหะของโรคร้ายหลายชนิด ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยและอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนยุงจะยิ่งชุกชุม และทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากยุงได้ โดยโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดจากยุงนั้น มีดังนี้
วันที่ 1 ม.ค. 2564
เนื่องจากฤดูฝนทำให้เกิดอุณหภูมิที่ลดลงอาจทำให้เชื้ออยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น และ ฤดูฝนอาจทำให้เกิดโรคที่มีอาการใกล้เคียงกับ COVID-19
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน หากดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้ โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในฤดูฝนมีดังนี้
วันที่ 1 ม.ค. 2564
เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ซึ่งโรคนี้เป็นได้ทุกเพศทุกวัย และมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้