วันที่ 28 ก.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท
แผนกกายภาพบำบัด