วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท
แผนกกายภาพบำบัด
วันที่ 5 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,290 บาท
แผนกกายภาพบำบัด