ข้อมูลห้องพัก
แผนกผู้ป่วยในชั้น 10. มีห้องพักทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น ห้องพิเศษเดี่ยว ( VIP) จำนวน 12 ห้อง ห้อง President Suite จำนวน 4 ห้อง
บริการ
  • ให้บริการรักษาพยาบาลผู้รับบริการที่ต้องการทำผ่าตัดแก้ไขจุดบกพร่อง และรับผู้ป่วยทุกประเภทที่ต้องการห้อง VIP ให้บริการผู้ป่วย 24 ชั่วโมงโดยมีห้องรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 16 ห้อง กรณีทีหอผู้ป่วยพิเศษอื่นเต็มทางหอผู้ป่วยสามารถรองรับผู้ป่วยอื่นได้ในกรณีที่จำเป็น

 

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 10
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 1022,1023
บทความที่เกี่ยวข้อง