ข้อมูลห้องพัก
ลักษณะห้องเดี่ยว13 ห้อง ห้องคู่4 ห้องและNSY-NICU 1 ห้อง แบ่งเป็น isolate room จำนวน 1 ห้อง
บริการ

          ให้การบริการผู้ป่วยพิเศษในทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาย - หญิง มารดาหลังคลอด นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ยกเว้นระยะวิกฤต ฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการ 24 ชม. ถูกต้อง ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนให้ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมให้สามารถดูแลตนเองได้ ผู้รับบริการพึงพอใจ ลักษณะงานบริการของหน่วยงานพิเศษชั้น 9


รับมารดาหลังคลอด
  • มารดาหลังคลอดที่ยังไม่ครบกำหนดคลอด หรทอ ครบกำหนดคลอด ผ่าตัด รวมถึงอาการเจ็บป่วย ตามอายุรกแม่ในการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปลอดภัย
  • มารดาหลังคลอดอยู่กับลูก เพื่อให้ทารกได้รับนม พร้อมทั้งจูงใจให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทารกให้ได้รับนมเพียงพอ โดยเฉพาะคลอดโดยการผ่าตัด หรือคลอดปกติในมารดาที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกตลอด 24 ชั่วโมงแรกและเท่าที่มารดาต้องการให้นมลูก
ผู้ป่วยนรีเวชกรรมทุกชนิด
  • ทั้งรักษาด้วยการให้ยา การผ่าตัด หรือ ทำอย่างอื่นเช่น มารดาขูดมดลูก ต้องให้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน แก่ผู้ป่วย การเตรียมผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
กุมารเวชกรรม
  • เด็กที่ป่วยในระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อ และโรคอุจจาระร่วง ถ้ามีโรคที่เกินศักยภาพจะส่งต่อโรงพยาบาลเด็ก เช่นโรคคาวาซากิโรคทางพันธุ์กรรม หรือต่อมไร้ท่อ
  • มีการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เกิดภาวะไข้ และโรคไข้เลือดออก
ทารกแรกเกิด
  • อายุต่ำกว่า 7 วันขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เช่น ตัวเหลือง ภาวะอุณหภูมิต่ำ หรือการได้รับนมไม่เพียงพอ การสำลักนม หรือ ทารกมี secretion อุดตันทางเดินหายใจ ทารกตัวเหลือง จะได้รับการส่องไฟหลัง re-admit ให้การดูแลเฝ้าระวังอาการร่วมกับบิดามารดา
ผู้ป่วยทั่วไป
  • ผู้ป่วยกลุ่มไม่วิกฤต ต้องการรักษาในห้องพิเศษ เพื่อเข้าสังเกตอาการ และการดูแลต่อเนื่อง ทั้ง อายุรกรรม,ศัลย์กรรม,หู ตา คอ จมูก,จนกว่าจะจำหน่าย
ผู้ป่วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยโรคทั่วไปทุกครั่งที่ admit จะต้องเฝ้ารักษาที่หน่วยงานพิเศษชั้น 9 ดูแลรักษา สังเกตอาการจนหาย และจองจำหน่ายกลับบ้าน
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 9
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2920,2921
บทความที่เกี่ยวข้อง