ข้อมูลห้องพัก
จำนวนเปิดให้บริการทั้งหมด 40 เตียง แบ่งเป็น ห้องรวม 4 เตียง และ 6 เตียง เตียงผู้ป่วยชาย 16 เตียง เตียงผู้ป่วยหญิง 20 เตียง ห้อง CMR 4 เตียง (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง)
บริการ
บริการทั่วไป
  • ให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ผู้รับบริการปลอดภัย และพึงพอใจ  ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทุกโรค 
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 7
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2701,2702
บทความที่เกี่ยวข้อง