ข้อมูลคลินิก
ให้การดูแลสุขภาพของประชาชน ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจ โดยวิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นการออกกำลังกายเพื่อการรักษา การรักษาด้วยการดัดดึง การใช้ความร้อนเย็นในการรักษา เพื่อให้บริการมีสุขภาพและความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งได้แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้รับบริการดังนี้
บริการ
งานกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก มีอาการปวดทีมีสาเหตุจากความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมและบาดเจ็บจากการทำงาน ผู้ป่วยกระดูกหัก หรือได้รับการผ่าตัด หรือไม่ผ่าตัดแต่ใส่เครื่องดามพยุง รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ
งานกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก มีอาการปวดทีมีสาเหตุจากความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมและบาดเจ็บจากการทำงาน ผู้ป่วยกระดูกหัก หรือได้รับการผ่าตัด หรือไม่ผ่าตัดแต่ใส่เครื่องดามพยุง รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ
งานกายภาพบำบัดในชุมชน
  • งานกายภาพบำบัดในชุมชน เป็นงานที่เน้นการทำงานในเชิงรุก เพื่อให้การดูแลประชาชนได้ทั่วถึง ได้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลได้ การให้คำปรึกษาคำแนะนำ แก่ ประชาชนด้วยการออกกำลังกาย ปัจจุบันมีกายภาพบำบัดจำนวน 5 อัตรา
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2517
แพทย์ประจำแผนก
บทความที่เกี่ยวข้อง