ข้อมูลคลินิก
แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลบางมด ให้บริการตรวจรักษาทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย เครื่องมือที่สะอาดและทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถติดต่อรับการปรึกษาแนะนำ รวมถึงการนัดหมายและมีบริการ สำหรับผู้ประกันตน และผู้ป่วยประกันสุขภาพของโรงพยาบาลแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลบางมด ให้บริการตรวจรักษา ทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่สะอาดและทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถ ติดต่อรับการปรึกษาแนะนำ รวมถึงการนัดหมายและมีบริการ สำหรับผู้ประกันตน และผู้ป่วยประกันสุขภาพของ โรงพยาบาล
บริการ
ทันตกรรมแบบทั่วไป (Dental Diagnosis & General Dentistry)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
 • การถ่ายเอ็กซเรย์
 • การให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา
 • การขูดหินปูนและขัดฟัน
 • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
ทันตกรรมรากฟันเทียม (Dental Implants)
 • การปลูกรากฟันเทียม
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
ทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry)
 • การฟอกสีฟัน
 • การเคลือบผิวฟัน
 • การครอบฟัน
 • การทำสะพานฟัน
 • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซิ่นสีเหมือนฟัน]
การรักษารากฟัน (Endodontic Dentistry)
 • การรักษารากฟัน โดยใช้กล้องไมโครสโคป
ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery)
 • การผ่าฟันคุด
 • การถอนฟัน
 • การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก
 • การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมไททาเนียม
 • การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษาโรคเหงือก (Periodontic Dentistry)
 • เหงือกอักเสบ
 • โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ
ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic Dentistry)
 • การทำครอบฟัน
 • การทำสะพานฟัน
 • การทำฟันปลอมแบบถอดได้
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Dentistry)
 • การดัดฟันแบบโลหะธรรมดา
 • การดัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
 • การดัดฟันแบบถอดออกได้ไม่เห็นเครื่องมือ
 • การดัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 3204
แพทย์ประจำแผนก
บทความที่เกี่ยวข้อง