Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน หลายตำแหน่ง ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- เพศหญิง-ชาย
- สัญชาติไทย
- มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลโรงพยาบาล
- มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษร
- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา
และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน (MS office )ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
- ยูนิฟอร์ม
- สวัสดิการศัลยกรรมความงาม
- สวัสดิการร้านอาหารราคาพนักงาน
- สวัสดิการที่พัก (เฉพาะตำแหน่งงานพิเศษ)
- ฯลฯ
ติดต่อ
063-8899-826
สมัครงาน