Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
ดำเนินการสรรหาพนักงานให้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการและทันเวลาตามแผนอัตรากำลัง ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ การประเมินผลการปฏบัติงานในช่วงทดลองงาน การกำกับระเบียบวินัย การควบคุมทะเบียนพนักงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ประกันสังคม,สำนักบริการทางการแพทย์และประกอบโรคศิลป์)ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล พร้อมทั้งบันทึก ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศหญิง
  2. อายุ 24 ปีขึ้นไป
  3. จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
  5. มีทักษะด้านการสื่อสาร
  6. ความสามารถในการรับแรงกดดัน
  7. เก็บความลับได้
  8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  9. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี


สวัสดิการ
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.สวัสดิการจัดงานวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน
6.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
7.กิจกรรมกีฬาสี/ปีใหม่
8.โบนัสประจำปี
ติดต่อ
063-8899826
E-mail : hr.bangmodhos@gmail.com


สมัครงาน