Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานยนต์
จำนวน หลายตำแหน่ง ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการใช้รถยนต์ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีความถูกต้องทันเวลามีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด รวมถึงการบำรุงรักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย
  2. อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
  3. จบการศึกษามัธยมตอนต้น
  4. มีใบอนุญาตขับขี่
  5. ขับรถ Ambulance ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะในการขับรถ มีใจรักบริการ
  7. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.สวัสดิการจัดงานวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน
6.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
7.กิจกรรมกีฬาสี/ปีใหม่
8.โบนัสประจำปี
ติดต่อ
063-8899826
Email : hr.bangmodhos@gmail.com
สมัครงาน