Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
ตรวจสอบข้อมูลบัญชีควบคุมติดตามและให้คำแนะนำบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี ตั้งเบิก ตัดยอด ออกใบแจ้งตรวจสอบข้อมูลบัญชีควบคุมติดตามและให้คำแนะนำบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี ตั้งเบิก ตัดยอด ออกใบแจ้งหนี้ จัดทำข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องตามนโยบายบัญชีและระเบียบวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลและต้องตระหนักถึงความปลอดภัยสารสนเทศในงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดหนี้ จัดทำข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องตามนโยบายบัญชีและระเบียบวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลและต้องตระหนักถึงความปลอดภัยสารสนเทศในงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง อายุ23ปีขึ้นไป
  2. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
  4. มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ
  6. มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและสุภาพเรียบร้อย


สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.สวัสดิการจัดงานวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน
6.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
7.กิจกรรมกีฬาสี/ปีใหม่
8.โบนัสประจำปี
ติดต่อ
063-8899826


สมัครงาน