Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง ช่างแอร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบเครื่องมือ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย (ระบบเครื่องปรับอากาศ) ในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและตารางซ่อมบำรุงและระยะเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 25ปีขึ้นไป
3.จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่าง
4.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย1ปี
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์

สวัสดิการ
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.สวัสดิการจัดงานวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน
6.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
7.กิจกรรมกีฬาสี/ปีใหม่
8.โบนัสประจำปี
สมัครงาน