Responsive image
นพ. วัชรชัยย ฉวานนท์
ศูนย์ทางการแพทย์ :
คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ :
แพทย์อายุรกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
22184
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น.
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง