Responsive image
นพ. กุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์
ศูนย์ทางการแพทย์ :
คลินิกอายุรกรรมหัวใจและ หลอดเลือด
ความชำนาญ :
แพทย์อายุรกรรม-หัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
ว.32010
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง