Responsive image
นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์
ศูนย์ทางการแพทย์ :
คลินิกสูตินรีเวช
ความชำนาญ :
แพทย์สูติ-นรีเวชกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
ว.16507
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง