ระดับไขมันในเลือดสูงอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยไขมันชนิดหลักที่พบในเลือดมี 2 ชนิด ได้แก่ ไตรกลีเซอไรด์  (Triglycerides) และคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกาย แต่หากมีปริมาณสูงเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

แต่ไขมันมีทั้งไขมันดี (HDL)และไขมันเลว (LDL)และแตกต่างกันยังไง

ไขมันดี (High Density Lipoprotein)

  • ช่วยลดปริมาณไลโปโปรตีนที่ไม่ดีที่เกาะอยู่ตามผนังเลือดในร่างกาย การมีระดับ HDL ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจ ระดับไขมันปกติที่ดีควรมีมากกว่า 40 มก./ดล.

ไขมันเลว (Low density lipoprotein)

  • ถ้ามีปริมาณมากในกระแสเลือด จะส่งผลให้สะสมในผนังหลอดเลือด มีผลทำให้เกิดการอักเสบ อาจทำให้หลอดเลือดตีบและแข็งได้ ในระยะยาว ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ ระดับไขมันปกติควรมีน้อยกว่า 100 มก./ดล.

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร สามารถช่วยป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงได้ โดยหากพบว่าตนเองอยู่ในภาวะไขมันในเลือดสูง ควรลดบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ลดอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าว เน้นการปรุงอาหารที่ใช้วิธี นึ่ง ต้ม  อบ ย่าง แทนการทอดหรือการใช้น้ำมันผัด และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ เป็นต้น และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี เริ่มต้นราคา 1,100.- คลิก : http://www.bangmodhospital.com/promotion