“โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ” ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือปล่อยให้อยู่ลำพัง โดยเฉพาะผู้สูญเสียคู่สมรสจะเกิดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า

โดยสังเกตได้จาก อาการ

  • รู้สึกเศร้า ร้องไห้ง่าย (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) 
  • รู้สึกเบื่อหน่าย เบื่ออาหาร
  • หงุดหงิดง่าย ความอดทนต่ำ
  • ความสนใจในสิ่งที่เคยทำลดลง นิ่ง เฉยชา ไม่อยากทำอะไร 
  • มีความวิตกกังวล
  • นอนไม่หลับ เข้านอนเร็ว ตื่นบ่อย ตื่นนอนเช้ากว่าปกติ
  • มีความคิดโทษตัวเอง ชอบพูดประชด เสียดสี
  • เริ่มคิดช้า จำอะไรไม่ค่อยได้

ในรายที่มีอาการซึมเศร้าหนักๆ มักจะชอบคิดว่าอวัยวะภายในร่างกายบางส่วนหายไป ฯลฯ เหล่านี้เป็นผลจากความจำหรือความรู้สึกนึกคิดตลอดจนศักยภาพในวางแผนตัดสินใจหายไป ที่เป็นความบกพร่องโดยเป็นผลมาจากโรคซึมเศร้านั่นเอง

ทั้งนี้ หากมีอาการดังกล่าวนานเกิน 2 สัปดาห์ อาจจะเข้าข่ายเจ็บป่วยจากโรคซึมเศร้า จึงควรรีบพาไปพบแพทย์

ช่องทางการติดต่อ