ไปเที่ยว ใกล้ ไกล พกยาไว้อุ่นใจกว่า ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ควรจะเตรียมโดยเฉพาะถ้าไปในสถานที่ที่ไกลคลินิกหรือโรงพยาบาล 

ยาใช้ภายนอก

  • เจลแอลกอฮอล์ : เพื่อไว้ป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อโรค
  • หน้ากากอนามัย : เพื่อป้องกันละอองเชื้อโรคจากการไอ จาม ป้องกันฝุ่น ควัน และไม่ควรใช้ซ้ำ
  • ชุดทำแผลสด และยาทาแผล : ยาใส่แผล เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ไอโอดีน  แอลกอฮอล์ ใช้เช็ดล้างหรือใส่แผลเพื่อฆ่าเชื้อโรค ผ้าปิดแผล เช่น ผ้าพันแผล ผ้ากาวปิดแผล
  • สเปรย์หรือยาหม่อง : เพื่อป้องกัน หรือบรรเทาจากแมลงสัตว์กัด ต่อย.
  • ยาดม : ใช้ดมแก้อาการเป็นลม วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด

ยาโรคประจำตัว

  • ยาที่ต้องใช้เป็นประจำสำหรับบุคคลนั้น เช่น ยาหอม ยาลม ยาดม หรือยารักษาโรค โดยแพทย์ที่ดูแลรักษาสั่งให้และต้องกินต่อเนื่องเป็นประจำ

ยาใช้ภายใน

  • ยาแก้เมารถ เมาเรือ หรือเมาเครื่องบิน : ยาที่ช่วยลดอาการหรือใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ (เมาคลื่น) เมาเครื่องบิน หรือเมาจากการเดินทางอื่น ๆ ยกเว้นอาการเมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ยาแก้แพ้ :  สำหรับแก้อาการคัน ลมพิษ คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม 
  • ยาลดไข้ : เมื่อเป็นไข้หวัด หนาวๆ ร้อนๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว หรือเวลามีไข้สูงจนหนาวสั่น อาจใช้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล
  • ยาแก้ท้องเสีย : อาการท้องเดิน ท้องร่วง เช่น อาหารเป็นพิษ เชื้อโรค และผงเกลือแร่ เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกายจากการอาเจียน หรือท้องเสีย

ช่องทางการติดต่อ