Date 16 ก.พ. 2566
ไทรอยด์ เป็นหนึ่งในต่อมไร้ท่อที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ
Date 17 มี.ค. 2566
น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 0.9 ช่วยลดอาการที่เกิดจากการติดเชื้อและทำให้การติดเชื้อบางอย่างดีขึ้น