วันที่ 1 ม.ค. 2564
ด้วยความห่วงใย จากโรงพยาบาลบางมด
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ซึ่งเป็นการซ้อมต่อเนื่องกันในทุกๆปี
วันที่ 1 ม.ค. 2564
สถานพยาบาลในโครงการโรงพยาบาลประกันสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลบางมด
วันที่ 1 ม.ค. 2564
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นการสำรองเลือดไว้ใช้ในยามที่เลือดขาดแคลน
วันที่ 1 ม.ค. 2564
งานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี2563 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรงพยาบาลบางมดได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคล
วันที่ 1 ม.ค. 2564
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30น. ทางโรงพยาบาลบางมด และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้กับทางบริษัท เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัด และบริษัท ซีเทค-อินเตอร์เทรด
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ตัวแทนจากผู้บริหารโรงพยาบาลบางมด ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่ม และยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัทใหญ่ใจบุญ บริษัทแอดด้า ฟุตแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 1 ม.ค. 2564
โรงพยาบาลบางมดได้บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในโครงการ "ถ้าคุณไม่ใช้เราขอ" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งทางวัดสวนแก้วได้จัดรถมารับอุปกรณ์ถึงที่ โครงการดีๆแบบนี้ โรงพยาบาลบางมดพร้อมสนับสนุน และสานต่อโครงการต่อไป
วันที่ 1 ม.ค. 2564
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)