ข้อมูลคลินิก
คลีนิกสูตินรีเวชโรงพยาบาลบางมด ให้บริการด้านการวินิจฉัย การรักษาทางสูตินรีเวชกรรม ทั้งการผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดส่องกล้อง และการผ่าตัดผ่านทางช่องคลอด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง การฝากครรภ์ให้คำแนะนำในการวางแผนครอบครัว รวมไปถึงให้คำแนะนำในขณะที่ตั้งครรภ์จนภายหลังการคลอด ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บริการ
บริการทั่วไป
  • การฝากครรภ์
  • การคลอดและการดูแลหลังคลอด
  • การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์ (ultrasound))
  • การผ่าตัดทางสูตินรีเวช (ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง)
  • การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีความเสี่ยง
  • การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เช่น เนื้องอกที่มดลูก
  • การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ ในสตรีตั้งครรภ์
  • การตรวจมะเร็งปากมดลูก
  • การให้คำปรึกษา การวางแผนครอบครัว
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 3202
แพทย์ประจำแผนก
บทความที่เกี่ยวข้อง