สิทธิประกันสังคม ในวงเงิน 900 บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ขูดหินปูน
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • หากเกินวงเงิน 900 บาท จะต้องชำระส่วนเกินเอง


กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • แผนกทันตกรรมชั้น2 โรงพยาบาลบางมด
  • เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00น.
  • โทร.0-2867-0606 ต่อ 3204 
แพ็คเกจใกล้เคียง