• เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
  • ราคา 550 บาท (ราคาดังกล่าวเฉพาะค่าวัคซีน ไม่รวมค่าแพทย์)
  • ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับผู้ประกันตนรพ.บางมด (ราคาดังกล่าวเฉพาะค่าวัคซีน ไม่รวมค่าแพทย์) 
  • รับบริการได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 11  (สอบถามนัดหมายล่วงหน้า 02 867 0606 ต่อ 1106)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 1106,3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง