• เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564
  • สำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลบางมด อายุ 50 ปีขึ้นไป 
  • เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2564  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • รับบริการได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น1


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 2125,2126,3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง