เงื่อนไข
  • การเข้าร่วม Package ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เจ้าของไข้ 
  • อัตราค่าบริการครอบคลุมการผ่าตัด 1 ครั้ง และนัดตรวจติดตามอาการ 1 ครั้ง
  • อัตราค่าบริการไม่รวมการรักษาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในการผ่าตัด เช่นโรคประจำตัว 
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคา 6,999 บาท / นิ้ว (รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล)
  • รับบริการได้ที่แผนกฉุกเฉินชั้น 1 (สอบถามนัดหมายล่วงหน้า 02 867 0606 ต่อ2109สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 2109,3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง