ข่าวดี! สำหรับผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล

         โรงพยาบาลบางมดรับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรายการตรวจของทางสำนักงานประกันสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์อายุ ดังนี้