• ตรวจด้วยวิธี ATK ราคา 350 บาท (ต้องการใบรับรองแพทย์ชำระเพิ่ม 250 บาท)
  • ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทราบผลตรวจภายใน 8-12 ชม. ราคา 1,200 บาท / ท่าน (ต้องการใบรับรองแพทย์ ชำระเพิ่ม 300 บาท)
  • ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทราบผลตรวจภายใน 2 ชม. ราคา 4,500 บาท / ท่าน (ต้องการใบรับรองแพทย์ ชำระเพิ่ม 300 บาท)
  • ตรวจนอกสถานที่ ติดต่อแผนกการตลาด โทร.0-2867-0606 ต่อ 3503,3504,3513


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 2141
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง