รับสมัคร : Junior Marketing / Marketing Specialist

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี - 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางทั้ง online และ offline
 • มีความรู้เรื่อง digital marketing SEO และสามารถยิง ads. Digital ได้
 • มี connection ด้านประกันจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาดในส่วนเงินสด ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ พรบ. ในกลุ่มคนไข้โรคทั่วไปไม่เกี่ยวกับความงาม เน้นทำการตลาดส่องกล้อง ผ่าตัดแผลเล็ก  สูติ เด็ก ortho  ตรวจสุขภาพ เป็นต้น
 • สามารถยิง ads. digital เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์กรและภายในหน่วยงาน ผ่านช่องทาง Offline Online และสิ่งพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ

อัตราค่าจ้าง

 • ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 25,000 - 30,000 บาท

สนใจสมัครงานสามารถติดต่อฝ่ายบุคคลชั้น 5 โรงพยาบาลบางมด หรือส่ง resume มาที่ hr.bangmodhos@gmail.com หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-867-0606 ต่อ 3507-3509