บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางมด รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่สมัครใจ

ก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรองความเสี่ยง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการลงทะเบียน (ทำบัตร) เพื่อยืนยันตัวตน 

ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 

ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ และลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน 

ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน 

ขั้นตอนที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน 

ขั้นตอนที่ 6 จะให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกรายนั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยได้จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาล แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการดูแลผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน และมีการแนะนำวิธีการใช้ Line Official Account “หมอพร้อม”เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และรับการแจ้งเตือนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รวมถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 ทาง Line Official Account “หมอพร้อม” อีกด้วย