ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน  โรงพยาบาลบางมดรับเพิ่มผู้ประกันตนปี2564 เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

- เพียงเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนมายื่นเรื่องได้ที่โรงพยาบาล

- ดาวน์โหลด App. SSO Connect เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วยตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 2101,2102,3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com