รพ.บางมดเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2563 ของบริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด