รพ.บางมดร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตากสิน 23