แนะนำ 6 วิธีการป้องกัน Covid -19 ของโรงพยาบาลบางมด 

1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 

2. ทุกครั้งที่รับประทานอาหารใช้ช้อนกลาง 

3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์บ่อยๆ 

4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

5. เข้า - ออก ประตูด้านหน้าของโรงพยาบาลทางเดียว 

6. หลีกเลี่ยงไปพื้นที่เสี่ยง 

ด้วยความห่วงใย จากโรงพยาบาลบางมด