โรงพยาบาลบางมดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563